Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Betfair Exchange API (spelbörs-API) är till för utvecklare som vill skapa automatiserade spelsystem och anpassade spelgränssnitt åt sig själva eller åt Betfairs kunder.  

 

Följande API-tjänster finns tillgängliga.:

 • Betting API (spel-API)innehåller Innehåller funktioner för att navigera, hämta odds och placera spel.
 • Konto-API – Innehåller kontofunktioner, så som möjligheten att visa aktuellt kontosaldo.
 • API för spelbörsströmning – Gör att du kan abonnera på dynamiska ändringar på marknaden (både pris och beskrivningar) och beställningar med hjälp av den senaste push-tekniken.
 • Heartbeat API – Gör att du automatiskt kan avbryta omatchade spel om en eller flera API-klienter förlorar anslutningen.
 • Race Status API (loppstatus-API) – Gör att du kan avgöra statusen för hästkapplöpnings- och greyhoundmarknader både innan och efter tävlingen har startat.

Fördelar och funktioner:

 • Hitta marknader, hämta odds och and placera spel
 • Utför kontorelaterade åtgärder, så som att hämta kontosaldo
 • Automatisera din spelstrategi

Registrera dig nu:

Du behöver följande för att kunna använda Exchange API:

 • Ett Ett Betfair-konto .-  om  Om du inte redan har ett Betfair-konto kan du skapa ett här.
 • Application KeyKey - Du kan skapa en Application Key genom att följa instruktionerna i dokumentationen
 • SessionToken - Du kan skapa en sessionstoken genom att använda någon av API-inloggningsmetoderna eller med hjälp av informationen i dokumentationen.

Dokumentation:

LADDA NER DEN FULLSTÄNDIGA API-GUIDEN HÄR

...

När du slutfört testet och utvecklingen med din Delayed App-nyckel ansöker du om din Live Application-nyckel härnyckel med dokumentet nedan

View file
nameSweden International App Key Form.docx
height150

...