Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När du slutfört testet och utvecklingen med din Delayed App-nyckel ansöker du om din Live Application-nyckel med dokumentet nedan

 En engångsavgift på £299 (eller motsvarande valuta); gäller vid aktivering; när aktiveringen gödkänts tas denna avgift direkt från saldot i ditt Betfairkonto. Se till att ditt Betfairkonto har tillräckligt med medel i förväg, och att det har verifierats fullt ut. 

...