Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ett Betfair-konto -  Om du inte redan har ett Betfair-konto kan du skapa ett här.
  • Application Key - Du kan skapa en Application Key genom att följa instruktionerna i dokumentationen
  • SessionToken - Du kan skapa en sessionstoken genom att använda någon av API-inloggningsmetoderna eller med hjälp av informationen i dokumentationen.

Dokumentation:

LADDA NER DEN FULLSTÄNDIGA API-GUIDEN HÄR

Ansök om en Live Application Key

...